سامادهي @Samădhi@ समाधि@  三摩提@   사마디@さんまい@tam-ma-địa@সমাধি@самадхі@Самадхи@
三昧@સમાધિ@סמדהי@サマディ@סאַמאַדהי@ಸಮಾಧಿ@самади@சமாதி@సమాధి@سماد@szamádhi@
   
  sprogramos
  S PROGAM OS
 
WIEMY  IŻ LITERKI  ZAJMUJOM  SPOROM  CZĘŚĆ  NASZEGO  ŻYCIA
TAG  JAK
SEN

POLA
CY  TO  GĘSI  OJCZYSTY  JĘZYK  ODDALI  STĄD ROZŁAM  NA  WSZYSTKICH  PŁASZCZYZNACH  DOSTALI  I  MIODKA  BREDNIE  ORTOGRAFICZNE  ZASYMILOWALI 

WIEMY  JŻ NAWED ZMJANA KRESKI POWODUJE  BŁOND  ORTO GRA FIC ZNY  A NIE  ZASTANAWJAMY  SIE  JAK TAKA  Z MJ ANA WPŁYWA W NASZE Ś WJA DOM E  WY BO RY   

Z   % _ ZSTĄPILIŚMY  NA  PLANETĘ  ZIEMYA
-do tej pory było łatwo(WYŻSZY  POZIOM, LEWEL) z - JEDNOSTRONNE PRZEKREŚLENIE  ZNAKU(=) RUW NA NIA
J   %_     JESTEŚMY  ŚWIADOMI  PEWNYCH  BARJER WIEMY   CO TO   UPAŚĆ   IWI EMY  ŻE  MOŻE  BYĆ  DOBRE  DUROE
j -               MUWI O ZLOŻONOŚCI  ISTOTY W LICZBIE  MNOGIEJ {długiej}
I   %_       POJEDYŃCZA  CZĘŚĆ{etap , fraza , level , odcinek , KRUTKIE  i !? I
ŚWIADOMY  MA  PEWNYM  POZIOMIE , OGARNIA  JEDEN  TEMAT
  Z'.O'.I'.H'.J'.B'.E'.A'.D'.F'.C'.G'.M'.N'.K'.L'.P'.S'.W'.R'.T'.U'.Y'.                                                     


                                                              NAKŁADKA  NA    (abecadło)

   Z- sugeruje ze^yście na duł dla europejczeka( cofniencie, to połowa hitler-ow-skiej sfastyki  w odbiciu) SYMBOLIZUJE  UPADEK  MORALNOŚCI, ZAHAMOWANIA ,ZAPAŚĆ  SPOŁECZNYH  NORM zdawałby  sie ,taka niewielka rużnica 45-stopni obrucona  lecz  nie wiedzieć  kiedy  obrucono jom tagrze  na rewers  i  zaistńała jako S+S  to zapoczontkowało SS --SKRYCI  SAMOBUJCY i  takim sposobem  wina  spadła  na SŁOWYAN          

   A   - yest  pierwszom  literkom  w  alfabecye (BY LUDZI PORZONDKOWAĆ POWINNO BYĆ CZWARTE  )poniewarz  muwi  o  układzie skośnym-nieuczciwym
KOMBINOWANYM
$- GDZIE DWUCH SIE BIJE TRZECI HARATA BRATA-$  

            ^ -  i  zamknientom {zamkniętą} strefom{strefą}  Powstała z kombinacjj <prawa  autorskie  na  własnom{własną}   energije,  opłaty  za  przyciongane   ziemskie, WODA  kosztuie  więcej  niżeli  CocaCola.pl ,ropa naftowa , gwałt yest{jest}   normom{normalną}  PATOLOGJA                    ( C,S)   


   -@- jesteśmy  uzależnieni  od  układuw  najczęściej  NieSprawiedliwyH  <$=

   H    -ta  literka  muwi  nam  o układzie  na  poziomie  ruwnym  bez  wałkuw  watuw  dziesienciny  podatku dohodowego  od  nadmjaru  pracy  i  zaradnośći  (UKŁAD  DWUH) < I,-,I > MUWI  IŻ  YESTEŚMY  RUWNI , TACY SAMI   BEZ  WZGLENDY  NA  RASE  WYGLOND  CZY  SPRYT  # WAGA  TO  UCZCIWOŚĆ proste  so  U  CZCI  W    Ć 

)wyglonda  jak uśmieH (

      -jast kombinacjom  litery ( I,3 )<jestem truicom> muwi nam  o  mnogości (BI) o  przyroście 
        ( 
b= I, o  ) 

       - istota , poiedyńcza , podstawa , pion, 
 

       -istota  z  podstawom (świadomość  i  podśwjedomość, JA i ŚE ) OKREŚLA  ZROZUMIENJE  DWUH  PŁASZCZYZN tej  Nad  i  Pod 

    S   -określene trwajoncej  wiecznośći podnoszenia wartości (BUDDYZM)

-sss-pl.tl

                   D-(de,dy,do,da,di,) I + lustszane C  --
WIEMY  IŻ  MAŁYMI  LITEWKAMI  ZAPISYWALIŚMY  LUŻNE  SPOSTRZEŻENIA  {notatki} DURZE  LITETY  MAJĄ  POSTAWE  SĄ  TROCHE  JAK  NASZE  EGO {a małe  literki  jagby  nasza  podświadomość  [pamięć  naszej  wody  w  organiżmie tzn  jak  wiele  korzystamy  z  programowania  naszej  wody] notabene  jedna  kropla  wody  może  zapamiętać  ruwaowartości  całej  pamięci świata  jaką  do  tej  pory  odkryliśmy   }

Korzenie Europy nie są chrześcijańskie! Przestańcie kłamać!

Korzenie Europy nie są chrześcijańskie! To mit historyczny a raczej kłamstwo. Korzenie Europy są pogańskie, gdzie każde zjawisko czy też każda emanacja energii miała swoją nazwę. Były to nazwy różne dla różnych kultur, ale ludy rozsiane po bezkresach i pustkowiach ówczesnej Europy, mówiły o tych samych zjawiskach, tylko używały swoich nazw!

-Około 4 wieku decyzją Konstantyna powstał kościół katolicki. W tym czasie istniało tysiące mniejszych i nie związanych ze sobą kościołów chrześcijańskich, a po Cesarstwie chodziło setki „proroków” uważających się za powtórne wcielenie Chrystusa. Był to początek inwazji doktryny mojżeszowej na Europe. Trwa to po dziś dzień. Doktryna mojżeszowa to nieco zmodyfikowany rdzeń prastarych wierzeń egipskich. Wywodzą się z niej 3 okupujące i niszczące Ziemię religie – judaizm, chrześcijaństwo i islam.

Pod względem duchowym (ezoterycznym) są one podporządkowane jednej istocie, która jest okupantem naszej planety. Zwana jest ona różnymi imionami – jahwe, allah, pan bóg, szatan, marduk, demiurg, itp itd. Właśnie wtedy instytucję cesarza przemianowano na instytucję papieża. Królestwom dano dużo większą autonomię, ale obłożono je podatkiem. Królestwa i księstwa toczyły ze sobą nawet wojny, ale głos biskupa Rzymu zawsze był głosem potężnym.

-rok 966. Państwo polskie na ogromnych obszarach istniało od długich setek lat. Ale ówczesny król-odstępca, Mieszko I, przyjął tzw. chrzest polski, który był de facto hołdem lennym! Był to akt włączenia Polski do nowego cesarstwa rzymskiego, które nie upadło w 476 roku jak mówi oficjalna historia. Tylko przeszło organizacyjną restrukturyzację i rozpoczęło marsz ku ziemiom Słowian. Kulminacja tego marszu to słynny „drang nach ostern” w latach 1933 – 1945. Dodam jeszcze, że chrzest przyjął tylko wiarołomny Mieszko i jego dwór.

-wiek XII / XIII. Są to „wyrwane kartki z kalendarza” polskiej historii. Jeszcze przez długie wieki zdecydowana większość społeczeństwa była pogańska. Jednak już wtedy kleszcze cesarstwa zaczęły się zaciskać na Polsce. Król Bolesław II Zapomniany podniósł bunt, i przez wiele dziesięcioleci Polska znowu oficjalnie była pogańska. I wtedy nadeszły czasy ponure dla naszego narodu. Rękoma wojsk czeskich i niemieckich cesarstwo znów narzuciło swoje panowanie.

-pewne poluźnienie przyszło za czasów epoki Jagiellonów. To wtedy Kraków był europejską stolicą mistyki i czarnoksięstwa. Z całej Europy zjeżdżali się tu mistycy, alchemicy i czarnoksiężnicy na praktyki.

-czasy królów elekcyjnych to przede wszystkim czasy potężnej dominacji zakonu jezuitów nad krajem. Jezuici i prusacy całkowicie przejęli szkoły, uniwersytety i wychowanie młodych. Był to cichy desant, rozsadzenie kraju od środka. To Watykan miał największy wkład w rozbiory Polski. Przez setki lat Watykan spiskował z Rosją i z Prusami w celu stopniowego osłabienia, a potem – upadku naszego kraju. Popatrzcie tylko na granice III, ostatniego rozbioru. W granicach Prus i Austrii znajdowała się cała dzisiejsza Polska! Watykan dostał więc to, co uważał za swoje, a Rosja to, co uważała za swoje.
–Zakazana historia: kościół katolicki a rozbiory Polski

-XVIII (18) wiek. Zapiski z jednej z kronik, w której biskup przemawia do oburzonych tłumów pogan: „A wierzcie choćby w samego czarta, byle byście tylko dziesięcinę kościołowi płacili„. Rozległe obszary kraju wciąż były pogańskie. Istniała koegzystencja pogaństwa i katolicyzmu, wyrażona w polskim przysłowiu: „Bogu świeczkę, a diabłu ogarek„. Z jednej strony, modlono się masowo w kościołach podczas suszy. Z drugiej strony, lud zbierał się na leśnych polanach, by przebłagać „duchy„, by nie nękały ich tęże suszą. Powszechna była instytucja zielarki. Królowie i książęta mieli swoich magów i trucicieli. Dziś zaryzykuję stwierdzenie, że 99% wiedzy zielarskiej po prostu przepadło.

-XIX (19) wiek. Wbrew pozorom, to wtedy największe triumfy i zdobycze zanotował kościół katolicki. XIX wiek jest w naukach historycznych nazywany „nowym średniowieczem„. I rzeczywiście, było to średniowiecze, symboliczne nawiązanie do tego okresu. No, prawie. Ludzie z wsi masowo migrowali do miast w pogoni za rosnącym wtedy kapitalizmem. Byli odcinani od swoich korzeni. To właśnie wtedy triumfy świecił konserwatyzm, purytanizm, dulszczyzna. Przecież „Moralność pani Dulskiej” i wiele tego typu książek znanych jako lektury szkolne, opisuje te nie tak dawne czasy.

To wtedy powstała katolicka i nacjonalistyczna tożsamość Polaka. Czyli: Polak, katolik, obywatel. Ja proponuję z kolei coś innego. Bycie obywatelem wszechświata i Ziemi nie wyklucza dumy z bycia Europejczykiem i Polakiem. Europa, pomimo tego że toczy ją gangrena lewactwa i islamu – to wciąż potęga, podniosłość i duma. Ale do rzeczy. Jeszcze w XIX wieku czuć było pogańskiego ducha. Mickiewiczowskie dziady to klasyk. Teraz nam się to kojarzy z nudną książką szkolną, wtedy to było wciąż odprawiane święto. To właśnie w XIX wieku powstały ideologiczne i ezoteryczne fundamenty pod to, co zakiełkowało dopiero po II wojnie światowej.

Chodzi oczywiście o romantyzm i „kult kobiety„. Kult kobiety jako bogini, którą się ubóstwia, poświęca dla niej, wręcz oddaje cześć. Dla której zakochuje się absolutnie i bez pamięci. Te pojęcia były konieczne, by wprowadzić je do „umysłu globalnego„. Były konieczne jak na tamtą, konserwatywną i nieociosaną epokę. Teraz romantyzm zaczyna się powoli rozpadać, jego dogmaty są podważane. Poprzez „kult kobiety” jako istoty boskiej, wzniosłej, anielskiej – wyhodowaliśmy hydrę. Teraz kobiety napompowane komplementami, uwielbieniem, ślinieniem się facetów – zaczęły żądać coraz więcej i więcej. Teraz chcą po prostu ideału.

One już romantykami gardzą i dla grzeczności nazywają ich przyjaciółmi. guru uwodzicieli od dawna piszą o tym, że komplementowanie i ubóstwianie kobiety nie działa i prowadzi do szufladki „dziwak„, „przeciętniak„. Znakiem czasów jest to, co napisała o Polakach feministka Kinga Dunin. Zasugerowała wprost, że Polaki to „cebulaki” i cienkie bolki. I napisała wprost, żeby polskie kobiety brały za mężów jurnych i agresywnych arabów, czyli samców alfa.

Teraz jest czas na „samczą kontrrewolucję” – na to, by praw do szacunku i choćby 10% tego uwielbienia, oczekiwać dla nas samych. To czas uwodzicieli i wirtuozów psychologii. To dobry czas, by dodać nowe parametry do systemu. Ale „koło zamachowe Samsary” mieli powoli, w końcu Bóg nierychliwy. I jeszcze miliony nie rozumiejących zmieniających się realiów romantyków zachlasta się na śmierć, zanim to się zmieni. To temat na zupełnie inny felieton.

-wiek XX i XXI. Chrześcijaństwo osiągnęło już dawno szczyt swojej cywilizacyjnej wydolności i rozpada się. Gnije od środka, tak jak mnóstwo innych globalnych systemów, w tym okresie „roztrzaskujących się światów„. Wciąż jednak istnieją przesądy, liczne „wiary ludowe„, bajki i podania. Tu i ówdzie spotkać można zielarki. Są to artefakty (relikty) wcale nie tak dawnej przeszłości, która odeszła na zawsze. Ale czy aby na pewno?Tyglica. Na Niepodległość.  SU  WER EN NOŚ

Ja zaczynam od infantylnego rozbioru słowa „niepodległość”. Zawiera ono cztery elementy (nie jestem językoznawcą ani słowoznawcą): -nie-, -pod-, -leg-, -łość-.

Drugi element oznacza niskość, dolność, uniżenie, bycie częścią zdominowaną, słabszą.

Trzeci element oznacza położenie (topograficzne) albo bezbronność i słabość pozycji leżącej.

Czwarty element oznacza powszechność, ogólność, stan, sytuację.

Pierwszy zaś element oznacza niezgodę, sprzeciw, zaprzeczenie.m-era www.m-era.net M-ERA.NET is a European network of public funding organisations and funding programmes on materials science and engineering, for the benefit of the European industry ...
Kabhi Ram Banke Kabhi Sham BankeBrugia


بيتروس كريستوس - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

https://ar.wikipedia.org/wiki/بيتروس_كريستوس
Tłumaczenie strony
بيتروس كريستوس (حوالي 1410/1420 - 1475/1476) كان رسام من عصر النهضة المبكر الهولندي نشط في بروج من 1444، حيث، جنباً إلى جنب مع هانز ميملينج أصبح الرسام ...

Petrus Christus  punkt widzenia szaleńca z rodu yudda
క్రీస్తోస్  Քրիստոս  ਕ੍ਰੀਸਟੌਸ = ਸੂਰਜ  لمر  சூரியன்  सूर्य=Sūrya  

Fî-chû

Chûng-fà Mìn-tshu̍kISH

JA

PSICHOLOGIN
cDNs

 
  ROZUM NALEŻY KSZTAŁTOWAĆ BY UNIKNĄĆ DEBILENiA pozdrawjasie 14897 odwiedzającylicz na policzek sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=