سامادهي @Samădhi@ समाधि@  三摩提@   사마디@さんまい@tam-ma-địa@সমাধি@самадхі@Самадхи@
三昧@સમાધિ@סמדהי@サマディ@סאַמאַדהי@ಸಮಾಧಿ@самади@சமாதி@సమాధి@سماد@szamádhi@
   
  sprogramos
  FALE NILIMETROWE
 
Temat niezwykłej broni odżył niespodziewanie w 1993 roku w USA za sprawą sekty Gałąź Dawidowa. Jej członkowie wyznawali rychłą apokalipsę i dążyli do zbiorowego samobójstwa. Wtedy to FBI zdecydowało się na użycie nowej broni. Na filmie nakręconym przez BBC widać efekty działania niezwykłej broni. Oblężeni na farmie sekciarze doświadczali mdłości, zawrotów głowy i ogólnego otępienia co ułatwiło zakończenie akcji. Podobne doświadczenia miały kobiety protestujące w tamtym okresie w bazie wojskowej w Greenham. Prawdopodobnie w obu przypadkach wykorzystano przejętą od Rosjan broń nazywaną "psycho-korektorem".

Bezprzewodowy prąd
Sukces
Połączenie rezonansowe wytwarza przepływ prądu (żółte linie), który zapala żarówkę 60 W. Intel ma podobne urządzenie, ukazujące możliwości ładowania sprzętu.

 TERAPIA FALMILIMETROWYCH 

Człowiek – istota elektromagnetyczna 
Człowiek jest istotą elektromagnetyczną. 
Człowiek jest istotą elektryczną. Jesteśmy ogromnym zbiorem ładunków 
elektrycznych, poniewaŻ kaŻdy z nas jest zbiorem ogromnej ilości atomów.  
Człowiek jest teŜ istotą magnetyczną, poniewaŜ wszystkie procesy biologiczne są
regulowane przez pole magnetyczne.  
Pomiędzy dwiema istotami – elektryczną i magnetyczną istnieje  ścisły związek. 
Procesy biologiczne są regulowane polem magnetycznym, ale sterowane elektrycznie. 
Komórki nerwowe wytwarzają impulsy elektryczne i przekazują je dalej do tkanek. 
Równocześnie oddziałuje na nie pole magnetyczne Ziemi.  
śycie ma więc konstrukcję elektromagnetyczną, jest układem 
elektronicznym…  
W takim razie moŜna układ ten „odŜywiać” bezpośrednio elektronami. Zamiast 
krwi moŜna przetoczyć Ŝyciodajne elektrony prosto z technicznego urządzenia 
spełniającego rolę dawcy. Dzisiaj dostarczamy je (celem naprawy organizmu) w postaci 
leków (które pomagają na jedno, a na inne szkodzą). 
Pole elektromagnetyczne jawi się jako  Ŝyciowy fluid nasycający organizm i 
podtrzymujący czynności wszystkich jego części. Ono teŜ naprawia uszkodzenia i 
przywraca funkcje chwilowo unieczynnione. Oczywiście, nie dotyczy to przypadku 
znacznego uszkodzenia poszczególnych organów lub ich fragmentów. Utrzymanie zaś
wysokiego poziomu energii i swobodny jej przepływ w kanałach energetycznych 
(meridianach) jest podstawą utrzymania zdrowia. 
Nasz organizm przypomina więc naładowaną baterię elektryczną, w której działanie 
owego fluidu wywołuje zjawisko  Ŝycia, zaś ustanie działania tej baterii oznacza po 
prostu śmierć. 
ELEKTROMAGNETYCZNE  LUB  ELEKTRONICZNE  
ODŚYWIANE   
TO  ODWIECZNY PROCES  BIOLOGICZNY.
                                                                                   Prof. W. Sedlak
Naturalna terapia polem magnetycznym poprzez poddawanie ustroju działaniu pola 
ziemskiego jest najstarszą terapią świata, a lecznicze działanie pól magnetycznych nie 
jest odkryciem XX wieku. 
Ekspert magnetoterapii dr Alphons van der Burg zauwaŜył:
„Wszystkie procesy  Ŝyciowe naleŜy pojmować jako elektromagnetyczne. 
MoŜna mówić o obecności elektromagnetyzmu w przyrodzie. Dlatego naleŜy 
stwierdzić, Ŝe pola magnetyczne i pola elektryczne dotykają wszystkich aspektów 
organizmu i przebiegu jego czynności. 
 Podsumowując: magnetyzm wspiera zdrowie i witalność, utrzymuje tkankę
zdrową i elastyczną, wspiera leczenie skaleczeń i działa kojąco na ból...”Tesla Model X - elektryczny samochód przyszłości

Honda Micro Commuter Concept EV

FIDESRODOES

2013 GOOD


IHS
 
  ROZUM NALEŻY KSZTAŁTOWAĆ BY UNIKNĄĆ DEBILENiA pozdrawjasie 14897 odwiedzającylicz na policzek sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=